Profesional Certified Coach - PCC

PROGRAM NA POZIOMIE PCC (Professional Coach)
 
WAŻNE!!!
Kurs ten jest częścią programu ACTP przygotowujący do uzyskania akredytacji na poziomie PCC. Aby uzyskać certyfikat ukończenia akredytowanego programu ACTP umożliwiający uzyskanie akredytacji PCC uczestniczyć w nim mogą:
 1. Osoby, które ukończyły kurs na poziomie ACC w szkole Profi Coaching School w akredytowanym programie:
 • ACSTH (patrz program zakładka ACSTH)
 • w kursie „Akredytowany coach” na poziomie ACC realizowanym w firmie Profi Biznes od 2009 roku do dnia dzisiejszego
Spełniając ten warunek program ten uznawany jest przez International Coaching Federation na poziomie PCC (patrz akredytacja)
 1. Osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności coachingowe na poziomie PCC, ale nie ukończyły kursu na poziomie ACC w firmie Profi Biznes
otrzymają 2 zaświadczenia ukończenia dwóch akredytowanych programów po 24h (łącznie 48h CCE)
 
Program Professional Coach – II Etap  – poziom PCC to:
 • Akredytowany program International Coaching Federation, który spełnia najwyższe standardy merytoryczne (wiedza, umiejętności i kompetencje)
 • 61h – szkoleń, coaching mentoringu, praktycznych sesji pod okiem profesjonalnych akredytowanych przez International Coach Federation trenerów i coachów
 • Program kończący się otrzymaniem certyfikatu ACTP uznawanym przez International Coaching Federation na poziomie PCC (patrz akredytacja)
 • Program, przygotowujący do praktycznej pracy Coacha na najwyższym poziomie (ok. 90% pracy praktycznej, 10% wykładowej)
 • Prowadzony w języku polskim (szkolenia i certyfikacja)
 
Program Professional Coach – poziom PCC składa się:
Sesja I „Neuroscience coaching” 24h warsztatów + 4h pracy domowej
Sesja V „Świadomy Coach” 24h warsztatów + 4h pracy domowej ⃰
 
⃰ autor programu „Świadomu Coach” Anna Cywińska
 
Buddy Study – 10h – indywidualna praca (studenci w małych grupach analizują transkrypcje lub nagrania sesji coachingowych uczestników pod kątem kodeksu etycznego, kompetencji coacha i procesu coachingowego. Do każdej grupy przydzielony jest mentor wspierający proces)
Observed session coaching – 3h – każdy student ma za zadanie nagranie 3 sesji coachingowych z klientem i przesłanie do mentora. Mentor/Coach po odsłuchaniu sesji poprowadzi z uczestnikiem indywidualną pracę oraz przekaże informacje zwrotną dot. nagranej sesji.
 
Egzamin – 2h
 • Test wiedzy (Kodeks Etyczny i Kompetencje Coacha oraz materiał z warsztatów)
 • 2 nagrania sesji coachingowej z klientem
 • 250h  pracy z klientami
Po ukończeniu programu Professional Coach – poziom PCC student (warunek: ukończenie kursu akredytowanego ACSTH na poziomie ACC w szkole Profi Coaching School lub od 2009r w kursie „Akredytowany Coach” realizowanym przez firmę Profi Biznes) otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu ACTP Professional Coach. Certyfikat ten spełnia standardy International Coach Federation na poziomie PCC. Jest równoważny z egzaminem International Coach Federation na poziomie PCC. Uczestnik jest zwolniony ze zdawania egzaminu praktycznego w Internationa Coaching Federation w procesie akredytacji.
 
AKREDYTACJA
Po otrzymaniu certyfikatu ACTP Professional Coach uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie PCC.
Wymagania:
 • Certyfikat ACTP „Professional Coach”
 • Test – Coach Knowledge Assesment (CKA) w języku polskim
 • 750h pracy z klientami
 
Zakres merytoryczny akredytowanego programu ACTP Professional Coach:
 • Kodeks etyczny – dylematy etyczne
 • 11 kompetencji coacha
 • Modele coachingowe – poziom PCC
 • Life coaching
 • Bussines Coaching
 • Proces coachingu w organizacji
 • Coaching a proces motywacji
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe na poziomie PCC
 • Praca z wartościami
 • Praca z przekonaniami
 • Proces zmian w coachingu
 • Budowanie świadomości coachingowej
 • Neuroscience coaching – narzędzia
 • Neuroscience coaching – zaawansowane narzędzia wykorzystujące neurologię, lingwistykę i programowanie
 • Praca z submodalnościami
 • Strategie behawioralne w procesie coachingowym
 • Praca z metaforą
 • Praca z kartami
 • Elementy psychologii osobowości i kognitywistyki
 • Rozwój coachingu w Polsce i na świecie
 • Ja jako Coach – moja ścieżka rozwoju
 
 
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie całego akredytowanego Professional Coach II etap
 • Materiały i podręcznik
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie warsztatów
 • Wsparcie w trakcie procesu (do każdej grupy przydzielony jest Mentor/ Coach)
 • Certyfikat ukończenia szkoły (programu ACTP Professional Coach)
 • Na prośbę studenta referencje
 • Wsparcie w pozyskiwaniu klientów do prowadzenia sesji coachingowych – praktyki
AKREDYTACJA
Po otrzymaniu certyfikatu ACTP Professional Coach uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie PCC.
Wymagania:
 • Certyfikat ACTP „Professional Coach”
 • Test – Coach Knowledge Assesment (CKA)
 • 750h pracy z klientami
Cena: 500$  (dla członków International Coach Federation 300$)
Szkoła Profi Coaching School  nie pobiera dodatkowych opłat za proces Akredytacji. Student oprócz procesu szkoleniowego (ACTP) ma zagwarantowane wsparcie w procesie akredytacji w cenie kursu:
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów
 • Przygotowanie dokumentów (aplikacji)
 • Złożenie aplikacji
 • Monitoring procesu akredytacji
 
NAJBLIŻSZA EDYCJA W POZNANIU !!!
 
Harmonogram: I sesja - 11 - 13.03.2016, II sesja - 03 - 05.06.2016
 
Koszt: 8400,00 - 6000,00 (zw. z VAT)
 
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie całego akredytowanego programu ACTP Professional Coach (3 etapy)
 • Materiały i podręcznik
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie warsztatów
 • Wsparcie w trakcie procesu (do każdej grupy przydzielony jest Mentor/ Coach)
 • Certyfikat ukończenia szkoły (programu ACTP Professional Coach 150h)
 • Na prośbę studenta referencje
 • Wsparcie w pozyskiwaniu klientów do prowadzenia sesji coachingowych – praktyki
 
⃰ autor programu „Świadomy Coach” Anna Cywińska
Przewodnik Prezent profiWorld