Ilustracja do informacji: Sylwia Majewska

Sylwia Majewska

Międzynarodowy Coach ICF ACC (w trakcie procesu akredytacji PCC), Członek ICF Global w USA, honorowy członek ICF Polska oddział w Szczecinie, ekonomista, psycholog, trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych i medialnych, mediator sądowy.
 
Specjalistka w zakresie kreowania wizerunku. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne dla kadry kierowniczej i pracowników firm. Autorka wielu programów i projektów trenerskich, programów biznesowych dotyczących akredytacji International Coach Federation, akademii trenera, zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, prezentacji i wystąpień publicznych. Przeszkoliła blisko 500 trenerów czynnie pracujących i ponad 1000 coachów.
 
Ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie – Psychologię w biznesie, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytet Wrocławski – Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego. Absolwentka Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie protokołu dyplomatycznego.
 
Od 2000 r. prowadzi firmę szkoleniową Profi Biznes Group oraz od 2013 r. Profi Biznes Sp. z o.o., które stale rozwija tworząc również nowe powiązane podmioty oscylujące wokół tematyki szkoleń, doradztwa i coachingu - www.szkolenia-treningi.pl
 
Autorka książki „Kreowanie Wizerunku. … zrób dla siebie jeszcze więcej” oraz współautorka podręczników „Coaching” i „Menedżer”.
Ilustracja do informacji: Eliza Szwec

Eliza Szwec

Jest trenerem biznesu, doradcą zawodowym i akredytowanym coachem ACC ICF (w trakcie procesu akredytacji PCC). Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji managerskich, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji – International Coach Federation. Prowadzi sesje w konwencji: Executive coaching, Leadership coaching, Life coaching, On Job coaching. Współpracuje
z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Specjalizuje się w szeroko rozumianym coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 
Ukończyła Ekonomię menadżerską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Psychologię biznesu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS)
w Warszawie. Odbyła Kurs Akademia Trenera, który dał podstawę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu. Jest współautorem portalu coachingowego Profi Coaching. Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania pracownikami, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie. Prowadzi badania nad możliwością wpływania na rozwój Inteligencji Emocjonalnej jako głównego predyktora sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Mediator sądowy. Współautorka podręcznika „Coaching”.
Ilustracja do informacji: Kamila Pępiak-Kowalska

Kamila Pępiak-Kowalska

Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation na poziomie PCC, trenerem biznesu i rozwoju osobistego. Politolog, ekonomista, pedagog, coach, zoopsycholog. Absolwentka University of Exeter oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Politologii, Zarządzania i Marketingu, Studium Pedagogiki ogólnej i Collegium Balticum – Studium dla menadżerów oświaty. Dodatkowo ukończyła Kurs Trener – Moderator w szkole House of Skills, który dał bazę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Jest specjalistką z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, budowania przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorczości, zarządzania zmianą, budowania zespołów, motywacji, komunikacji interpersonalnej, przywództwa, psychofizjologii, radzenia sobie ze stresem i zoopsychologii.
 
Aktywnie działa na rzecz promowania coachingu, m.in. uczestnicząc w strukturach International Coach Federation na poziomie lokalnym (lider Komitetu ICF Szczecin, krajowym – w latach 2013-2014 była wiceprezesem ICF Polska oraz światowym – była kluczowym współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji ICF Global w Malmo w 2014).
 
Pasjonuje się coachingiem prowokatywnym, metodami pracy zorientowanymi na zwiększanie efektywności w pracy i życiu zawodowym. W swoim dorobku ma pracę z całym spectrum osobowości i osobistości - od świata polityki poczynając, przez świat dzieci i zwierząt, na świecie międzynarodowego biznesu kończąc. Współautorka podręcznika „Coaching” oraz autorka wielu publikacji nt. coachingu, motywacji, budowania przewagi konkurencyjnej. Jest autorem i współautorem wielu narzędzi coachingowych oraz modeli pracy zorientowanych na optymalizację procesów uczenia się i rozwoju.
 
Ilustracja do informacji: Przemysław Kik

Przemysław Kik

 
Akredytowany Coach ACC International Coach Federation, trener, certyfikowany project manager dwóch metodyk. Ukończył wiele kursów i szkół z zakresu psychoterapii oraz technik pracy z grupami i jednostkami. Całą swoją wiedzę stara się w sposób eklektyczny wykorzystać na korzyść Klientów.
Blisko 10 letnie doświadczenie doradcze, coachingowe, czy szkoleniowe budował pracując dla całej gamy różnorodnych organizacji… od międzynarodowych korporacji zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy pracowników po fundacje i inicjatywy społeczne pracujące z najbardziej potrzebującymi. Lubi być i pracować z ludźmi, patrzeć jak niesamowicie kreatywni potrafią być i jak we wspólnych celach potrafią się jednoczyć.
O coachingu? Coaching to dla mnie Fast-track rozwoju (szybka ścieżka) i aktualnie najbardziej efektywna metoda aktywizowania potencjału ludzkiego. Coaching jest spotkaniem stymulującym realizację celów niezależnie od ich treści czy zakresu. Założenia coachingu mają zastosowanie również w skali makro, czyli w budowaniu i realizowaniu strategii zarządzania zmianą w organizacjach.
Przewodnik Prezent profiWorld