ACTP

Accredited Coach Training Program (ACTP) - Professional Coach

                         
Profi Coaching School kompleksowo przygotowuje do certyfikacji na poziomie PCC InternationalCoach Federation. Program "Professional Coach" wyposaża Coacha w szeroką wiedzię, umiejetności, a przede wszystkim w zaawanansowane narzędzia coachingowe.
 
 
Program ACTP (Accredited Coach Training Program) Professional Coach to:     
 • Akredytowany program International Coaching Federation, który spełnia najwyższe standardy merytoryczne (wiedza, umiejętności i kompetencje)
 • 150h – szkoleń, coachingu, mentoringu, praktycznych sesji pod okiem profesjonalnych akredytowanych przez International Coach Federation trenerów i coachów
 • Program kończący się otrzymaniem certyfikatu ACTP uznawanym przez International Coaching Federation na poziomie PCC
 • Program, przygotowujący do praktycznej pracy Coacha na najwyższym poziomie (ok. 90% pracy praktycznej, 10% wykładowej)
 • Prowadzony w języku polskim (szkolenia i certyfikacja)
 
Program Professional Coach przygotowujący do poziomu PCC składa się:
 • Sesja I – 24h warsztatów (3 dni) + 4h pracy domowej
 • Sesja II – 24h warsztatów (3 dni) + 4h pracy domowej
 • Buddy Study – 10h – indywidualna praca (uczestnicy w małych grupach analizują transkrypcje lub nagrania sesji coachingowych uczestników pod kątem kodeksu etycznego, kompetencji coacha i procesu coachingowego. Do każdej grupy przydzielony jest mentor wspierający proces)
 • Observed session coaching – 3h – każdy student ma za zadanie nagranie 3 sesji coachingowych z klientem i przesłanie do mentora. Mentor/Coach po odsłuchaniu sesji poprowadzi z uczestnikiem indywidualną pracę oraz przekaże informacje zwrotną dot. nagranej sesji.
Program kończy się egzaminem wewnętrznym:
Część teoretyczna: Test wiedzy (Kodeks Etyczny i Kompetencje Coacha oraz materiał z warsztatów)
Część praktyczna: 2 nagrania sesji coachingowej z klientem + transkrypcje nagrań oraz złozona tabela z 250h  pracy z klientami
 
Po ukończeniu programu Professional Coach (ACTP) uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu ACTP. Uczestnik uprawniony jest do aplikowania w Interantional Coach Federation o akredytację na poziom PCC tzw. ścieżką ACTP PCC. Uczestnik jest zwolniony z egzaminu praktycznego, a rozwiązuje tylko test teoretyczny CKA przez co ścieżka ta jest krótsza w realizacji.
 
Zakres merytoryczny akredytowanego programu ACTP Professional Coach:
 • Kodeks etyczny – dylematy etyczne
 • 11 kompetencji coacha
 • Coaching a inne dyscypliny - różnice
 • Sesja kontraktowa
 • Proces coachingowy
 • Wyznaczanie celu na proces/na sesję
 • Modele coachingowe
 • Life coaching
 • Business Coaching
 • Proces coachingu w organizacji
 • Coaching, a proces motywacji
 • Podstawowe narzędzia coachingowe
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe
 • Praca z wartościami
 • Praca z przekonaniami
 • Proces zmian w coachingu
 • Budowanie świadomości coachingowej
 • Neuroscience coaching – zaawansowane narzędzia wykorzystujące neurologię, lingwistykę i programowanie
 • Praca z submodalnościami
 • Strategie behawioralne w procesie coachingowym
 • Praca z metaforą
 • Praca z kartami
 • Neuroscience coaching – narzędzia
 • Elementy psychologii osobowości i kognitywistyki
 • Rozwój coachingu w Polsce i na świecie
 • Ja jako Coach – moja ścieżka rozwoju
 
Kto może wziąć udział?
Osoby, które ukończyły ścieżkę na poziomie ACC na podstawie programów Profi Biznes Group
 
NAJBLIŻSZA EDYCJA W POZNANIU !!!
 
Harmonogram: I sesja - 11 - 13.03.2016, II sesja - 03 - 05.06.2016
 
Koszt: 8400,00 - 6000,00 (zw. z VAT)
 
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie całego akredytowanego programu ACTP Professional Coach (3 etapy)
 • Materiały i podręcznik
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie warsztatów
 • Wsparcie w trakcie procesu (do każdej grupy przydzielony jest Mentor/ Coach)
 • Certyfikat ukończenia szkoły (programu ACTP Professional Coach 150h)
 • Na prośbę studenta referencje
 • Wsparcie w pozyskiwaniu klientów do prowadzenia sesji coachingowych – praktyki
 
Szkoła Profi Coaching School nie pobiera dodatkowych opłat za proces Akredytacji. Student oprócz procesu szkoleniowego (ACTP) ma zagwarantowane wsparcie w procesie akredytacji w cenie kursu:
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów
 • Przygotowanie dokumentów (aplikacji)
 • Złożenie aplikacji
 • Monitoring procesu akredytacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Przewodnik Prezent profiWorld